ѕътуване до »станбул с кола

ѕътуване от —офи€ до »станбул с кола

ѕътуване до »станбул с кола. Ѕез винетна такса за магистрала в “урци€!!! ћоже ли пътуване през магистралите на “урци€ да е без винетни такси??? ƒо »станбул с кола.

÷ени за магистралата до »станбул и винетна такса за магистралата до »станбул. ќт къде да закупим винетка за магистралата до »станбул, и колко струва т€???

¬лизате през  апитан јндреево,понеже никъде нищо не пише решавате да пробвате на първата бензиностанци€,там греда....—лед 25км има сграда и там има шеф†,на 26ти€ км има стеснени€ за по една кола да минава в вс€ко платно,спирате преди тези заграждени€ и пресичате пеш магистралата, за да отидете отсреща до сградата. ¬сичко навс€къде е почти написано на турски, но шукер тук е. “ук се плащат магистралните, и винетни такси. „овека зад гишето ще поиска талона на колата и задгранични€т ви паспорт, казвате †му че отивате до »станбул, и той ще ви даде нещо като винетка на две части. ≈дната € залепвате на предното стъкло,а другата служи да заредите пари в винетката. ¬сичко ще ви излезе 30 лири ,и накра€ като се връщате на същото м€сто на бариерата ще ви отчете че са ви останали около 5 лири. » така:

ѕлатената магистрала за »станбул започва малко след ≈дирне (ќдрин). Ќа толпункта минавате без изобщо да спирате, само се намал€ва скороста. Ќай-веро€тно ще чуете аларма, но спокойно, продължавате си. Ќа входа на »станбул има същи€ толпункт, това е кра€ на платената магистрала. ѕреди пункта вд€сно (има много гол€мо уширение с м€сто за спиране) има двуетажна б€ла сграда откъдето се купува въпросни€ стикер. ѕрави се с паспорта на собственика и талона на колата, тези данни се въвеждат в чипа за да не може той да се отлепва и залепва на друга кола. —лед 20,оо ч. сградата затвар€ и продажбите се осъществ€ват от специален микробус със светеща табела, паркиран пред сградата,така че, обслужването е денонощно. јко сградата работи, може да минете и с 30 лири, но тези от микробуса зареждат за минимум 50 лири, достатъчни за 7 минавани€ отсечката ќдрин - »станбул. «алепвате стикера на предни€ джам зад огледалото, и отивате да излезете от магистралата през пунктовете (бариерите ги н€ма вече) с надпис HGS. —истемата автоматично отнема от ваши€ чип 6,98 лири или 5 лири - изписва се на екрана срещу вас. ¬иждате, че има разлика, но защо ли??? ћоже би има значение денем ли е, нощем ли е, делник ли е, празник ли е.... » да чуете алармата продължавате си. — въпросни€ стикер по аналогичен начин се минава и през мостовете и други платени пътища. јко ще излизате от магистралата преди »станбул, напр. “екирдак или —иливри, ще тр€бва да си купите стикера при влизането в магистралата при ќдрин. » една малка хитрина от нас:

†јко за 7 дена минеш 30 пъти таксата ти не е 0 лири, а 30 х “аксата за едно преминаване, но ако престо€т ви в “урци€ е по малко от 7 дни, винетна такса за магистрала вообще не ви е нужна!!!†Patuvane-ot-Sofia-do-Istanbul-s-kola