Визи за Турция

Визови изисквания за Турция

Визови изисквания за Турция. Визи за Турция. Vizi-Turcya. Българите, притежатели на валидни паспорти, могат да посещават Турция без визи при туристически пътувания с право на престой в страната до 90 дни без виза. Тези, които желаят да останат за по-дълъг период, трябва да

се обърнат към местните компетентни власти за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване. Забрана за влизане в Турция за срок от една година ще се налага на българските граждани, останали в страната за повече от три месеца, без да са получили надлежно разрешение. Посещения на неакредитирани български журналисти в Турция, филмови дейци, археолози, учени, желаещи да извършват научни изследвания, които са с цел извършване на професионална дейност, могат да се осъществят след получаване на входна виза съгласно "Основните принципи, отнасящи се до чужденци, които желаят да развиват научна или изследователска дейност или да снимат филм в Турция, както и до тези, които кандидатстват от тяхно име, и членове на пресата", приети с Постановление на Министерския съвет на Република Турция № 88/12839 от 4.04.1988 г. Български граждани, които отиват на работа в Турция или с цел обучение, не се освобождават от изискването за виза. Те продължават да се снабдяват с работни визи от турските представителства в чужбина. Визовият режим за водачи на камиони и автобуси и техните помощници остава непроменен. Те продължават да получават многократни входни визи от турските представителства в чужбина. Визовите облекчения за български граждани не са приложими на турските гранични пунктове със следните държави: 


Грузия (Sarp, Posof-Turkozu, Cildir-Aktas)
Азербайджан (Igdir-Diluci)
Иран (Agri-Gurbulak,Hakkari-Esendere,Van-Kapikoy railway)
Ирак (Habur)
Сирия (Nussaybin, Yayladagi, Cilvegozu, Oncupinar, Islahiye railway, Cobanbey railway, Akcakale, Senyurt)