Времето
в
Одрин

21 °C

Ясно

вятър 7 км/ч

2024-07-15 19 | 39 °C
2024-07-16 23 | 40 °C
2024-07-17 24 | 41 °C
2024-07-18 25 | 42 °CОдрин

Одрин

Одрин е чудесен начин да се докоснете до бита и културата на южната ни съседка. Одрин (Едирне) е жив музей със своите джамии, религиозни и исторически комплекси, мостове. А освен архитектурата Одрин е известен и като градът на лалетата...


Температурата в момента в Одрин e 21 °C

Максималната температура за ДНЕС е 38 °C.
Утре в Одрин се очаква МАКСИМАЛНА температура от 39 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 25 °C, а максималните 42 °C

слаб северен вятър със скорост 7 km/ч