Времето
в
Одрин

35 °C

Частична облачност

вятър 25 km/ч

2019-08-24 22 | 35 °C
2019-08-25 21 | 37 °C
2019-08-26 21 | 35 °C
2019-08-27 20 | 35 °CОдрин

Одрин

Одрин е чудесен начин да се докоснете до бита и културата на южната ни съседка. Одрин (Едирне) е жив музей със своите джамии, религиозни и исторически комплекси, мостове. А освен архитектурата Одрин е известен и като градът на лалетата...


Температурата в момента в Одрин e 35 °C

Максималната температура за ДНЕС е 36 °C.
Утре в Одрин се очаква МАКСИМАЛНА температура от 35 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 20 °C, а максималните 35 °C

Сила на вятъра 25 km/ч NNE