Влизане в джамия

Влизането в частен дом или джамия в Турция е обвързано с някои специфични и много важни особености. 

Влизайки в турска джамия или частен дом от вас се очаква да събуете обувките си. Ако сте с къса пола преди влизане в турска джамия ще бъдете помолена да се загърнете с кърпа. Кърпа ще ви бъде дадена на входа на обществените турски джамии.