Джамията Селимие в Одрин

Одрин, Джамията Селимие

Джамията Селимие- най-голямата джамия в Турция е построена на хълм в центъра на града от прочутият турски архитект МИмар Санан в класически османски стил и по нареждане на султан Селим II (1569-1575г). Джамията Селимие е пример за художествен гении и технологични възможности. 

Според легендата, мястото на което днес се извисява прочутата Селимие джамия, е било на еврейка, отглеждала лалета... Тя дълго време отказвала да продаде земята си за строеж на джамията, защото е имала много редки видове лалета... Но след поредния отказ, за една нощ, всичките й цветя увехнали. Жената приела това като знак от аллах и решила да продаде земята си, за да бъде построена най-голямата в джамия в Турция.

Джамията е имала 1000 прозореца, но в последствие единият от тях е зазидан, и така остават 999 прозореца.

Джамията Селимие е с  най-високите минарета в Турция – 70,9м и грандиозен купол – по-голям от купола на Св.София в Истанбул. 

Белият мрамор на портала и контрастира с градежа на стените от тухли и камък. 

Вътрешността е украсена с калиграфски изписани цитати от корана.

На входа  на най-голямата джамия на жените ще дадат скърпа с която трябва да се загърнете. Ще трябва и да събуете обувките си, което е общоприето във всички джамии в Турция. 


Визови изисквания за Турция


Визови изисквания за Турция. Визи за Турция. Vizi-Turcya. Българите, притежатели на валидни паспорти, могат да посещават Турция без визи при туристически пътувания с право на престой в страната до 90 дни без виза. Тези, които желаят да останат за по-дълъг период, трябва да

се обърнат към местните компетентни власти за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване. Забрана за влизане в Турция за срок от една година ще се налага на българските граждани, останали в страната за повече от три месеца, без да са получили надлежно разрешение. Посещения на неакредитирани български журналисти в Турция, филмови дейци, археолози, учени, желаещи да извършват научни изследвания, които са с цел извършване на професионална дейност, могат да се осъществят след получаване на входна виза съгласно "Основните принципи, отнасящи се до чужденци, които желаят да развиват научна или изследователска дейност или да снимат филм в Турция, както и до тези, които кандидатстват от тяхно име, и членове на пресата", приети с Постановление на Министерския съвет на Република Турция № 88/12839 от 4.04.1988 г. Български граждани, които отиват на работа в Турция или с цел обучение, не се освобождават от изискването за виза. Те продължават да се снабдяват с работни визи от турските представителства в чужбина. Визовият режим за водачи на камиони и автобуси и техните помощници остава непроменен. Те продължават да получават многократни входни визи от турските представителства в чужбина. Визовите облекчения за български граждани не са приложими на турските гранични пунктове със следните държави: 


Грузия (Sarp, Posof-Turkozu, Cildir-Aktas)
Азербайджан (Igdir-Diluci)
Иран (Agri-Gurbulak,Hakkari-Esendere,Van-Kapikoy railway)
Ирак (Habur)
Сирия (Nussaybin, Yayladagi, Cilvegozu, Oncupinar, Islahiye railway, Cobanbey railway, Akcakale, Senyurt) 

  

Влизане в джамия


Влизането в частен дом или джамия в Турция е обвързано с някои специфични и много важни особености. 

Влизайки в турска джамия или частен дом от вас се очаква да събуете обувките си. Ако сте с къса пола преди влизане в турска джамия ще бъдете помолена да се загърнете с кърпа. Кърпа ще ви бъде дадена на входа на обществените турски джамии. 

 

  

Митнически изисквания


Митнически изисквания. Митнически изисквания за Турция. Mitnicheski-iziskvaniq. За посещение на Турция с автомобил при влизане е необходимо да се представят

документите на автомобила, валидно свидетелство за правоуправление на МПС, както и международна застраховка (зелена карта), с валидност, съответстваща на срока на престоя в Република Турция. При влизане в Турция митническите власти полагат печат в паспорта на водача на моторно - превозното средство. Същият се задрасква при напускане на страната. Разрешението за престой на превозното средство в Турция се отбелязва във формуляра, издаван от граничната митница, в който са включени данните за собственика на моторното превозно средство и основните характеристика на автомобила. За пресрочване на определения срок или при изгубване на формуляра се налага глоба при излизане от страната. В Република Турция е разрешен, без ограничения, вносът на чужда и местна валута. Износът на турски лири е разрешен до стойността на 5000 щатски долара. В страната могат да се внасят безмитно лични вещи на стойност до 15 000 щатски долара, както и подаръци на стойност до 500 германски марки. Ценни предмети и всички други вещи над 15 000 щатски долара трябва да се регистрират в паспорта на притежателя при влизане в Р Турция с цел контрол при излизането. Допуска се безмитен внос до 200 къса цигари и 5 литра алкохолни напитки. Забранени за внос от туристи са бързоразвалящите се хранителни продукти. Антични предмети, внасяни в страната, трябва да се регистрират в паспорта на притежателя за избягване на затруднения при напускането й, имайки предвид, че турските власти отделят особено внимание на опазването на историческите си богатства. Забранено е изнасянето на антики на възраст, по-голяма от сто години. Други ценни вещи могат да се изнасят, след като се покаже отметката в паспорта за вноса им или като се докаже, че са били закупени със законно обменена валута. Бележките от обменните бюра за обмяна на чужда валута трябва да се съхраняват. Възможно е митническите органи да пожелаят да ги видят при обратната обмяна на турски лири и когато от страната се изнасят закупени предмети като доказателство, че същите са придобити със законно обменени средства. Остри предмети (вкл. туристически и кухненски ножове над 9 см.) и оръжие не се допускат за внос в Турция без специално разрешение.