Долината Зелве

Тук можете да видите многобройни жилища в скалите.