Времето
в
Кападокия

13 °C

Частична облачност

вятър 19 км/ч

2021-03-07 2 | 7 °C
2021-03-08 0 | 9 °C
2021-03-09 -1 | 12 °C
2021-03-10 2 | 10 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 13 °C

Максималната температура за ДНЕС е 14 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 7 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 2 °C, а максималните 10 °C

Сила на вятъра 19 km/ч NW