Времето
в
Кападокия

2 °C

Ясно

вятър 0 km/ч

2019-11-20 1 | 13 °C
2019-11-21 1 | 13 °C
2019-11-22 0 | 15 °C
2019-11-23 2 | 15 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 2 °C

Максималната температура за ДНЕС е 15 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 13 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 2 °C, а максималните 15 °C