Времето
в
Кападокия

31 °C

Частична облачност

вятър 9 км/ч

2020-07-05 16 | 31 °C
2020-07-06 15 | 32 °C
2020-07-07 18 | 33 °C
2020-07-08 18 | 33 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 31 °C

Максималната температура за ДНЕС е 32 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 31 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 18 °C, а максималните 33 °C

слаб западен вятър със скорост 9 km/ч