Времето
в
Кападокия

30 °C

Ясно

вятър 0 km/ч

2018-08-19 14 | 29 °C
2018-08-20 14 | 28 °C
2018-08-21 14 | 30 °C
2018-08-22 14 | 31 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 30 °C

Максималната температура за ДНЕС е 33 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 29 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 14 °C, а максималните 31 °C