Времето
в
Кападокия

21 °C

Дъжд с гръмотевици

вятър 19 km/ч

2019-06-19 15 | 27 °C
2019-06-20 18 | 26 °C
2019-06-21 16 | 27 °C
2019-06-22 16 | 28 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 21 °C

Максималната температура за ДНЕС е 25 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 27 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 16 °C, а максималните 28 °C

северен вятър със скорост 19 km/ч