Времето
в
Кападокия

8 °C

Слаб дъжд

вятър 7 km/ч

2018-12-11 -1 | 8 °C
2018-12-12 -4 | 6 °C
2018-12-13 -4 | 2 °C
2018-12-14 -6 | 4 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 8 °C

Максималната температура за ДНЕС е 11 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 8 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат -6 °C, а максималните 4 °C

Сила на вятъра 7 km/ч NE