Времето
в
Кападокия

14 °C

Частична облачност

вятър 7 км/ч

2021-04-17 9 | 21 °C
2021-04-18 12 | 21 °C
2021-04-19 15 | 27 °C
2021-04-20 10 | 18 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 14 °C

Максималната температура за ДНЕС е 21 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 21 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 10 °C, а максималните 18 °C

Сила на вятъра 7 km/ч NNE