Времето
в
Кападокия

14 °C

Ясно

вятър 0 км/ч

2021-10-23 4 | 22 °C
2021-10-24 4 | 22 °C
2021-10-25 2 | 14 °C
2021-10-26 -2 | 16 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 14 °C

Максималната температура за ДНЕС е 22 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 22 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат -2 °C, а максималните 16 °C