Времето
в
Кападокия

14 °C

Частична облачност

вятър 0 км/ч

2020-04-03 2 | 8 °C
2020-04-04 -0 | 15 °C
2020-04-05 7 | 19 °C
2020-04-06 6 | 18 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 14 °C

Максималната температура за ДНЕС е 14 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 8 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 6 °C, а максималните 18 °C