Времето
в
Кападокия

17 °C

Частична облачност

вятър 0 km/ч

2018-10-23 11 | 21 °C
2018-10-24 12 | 21 °C
2018-10-25 4 | 11 °C
2018-10-26 2 | 8 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 17 °C

Максималната температура за ДНЕС е 20 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 21 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 2 °C, а максималните 8 °C