Времето
в
Кападокия

4 °C

Ясно

вятър 4 км/ч

2023-12-05 5 | 15 °C
2023-12-06 3 | 12 °C
2023-12-07 5 | 12 °C
2023-12-08 6 | 12 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 4 °C

Максималната температура за ДНЕС е 15 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 15 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 6 °C, а максималните 12 °C

слаб южен вятър със скорост 4 km/ч