Времето
в
Кападокия

31 °C

Ясно

вятър 13 км/ч

2021-08-05 15 | 35 °C
2021-08-06 17 | 33 °C
2021-08-07 16 | 31 °C
2021-08-08 15 | 31 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 31 °C

Максималната температура за ДНЕС е 34 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 35 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 15 °C, а максималните 31 °C

Сила на вятъра 13 km/ч NNE