Времето
в
Кападокия

21 °C

Частична облачност

вятър 4 км/ч

2022-10-05 12 | 22 °C
2022-10-06 10 | 21 °C
2022-10-07 10 | 19 °C
2022-10-08 9 | 18 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 21 °C

Максималната температура за ДНЕС е 24 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 22 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 9 °C, а максималните 18 °C

Сила на вятъра 4 km/ч NNW