Времето
в
Кападокия

7 °C

Частична облачност

вятър 0 km/ч

2019-02-22 -1 | 9 °C
2019-02-23 2 | 10 °C
2019-02-24 3 | 11 °C
2019-02-25 4 | 12 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 7 °C

Максималната температура за ДНЕС е 10 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 9 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 4 °C, а максималните 12 °C