Времето
в
Кападокия

9 °C

Частична облачност

вятър 4 км/ч

2023-06-07 10 | 27 °C
2023-06-08 11 | 31 °C
2023-06-09 13 | 30 °C
2023-06-10 13 | 29 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 9 °C

Максималната температура за ДНЕС е 22 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 27 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 13 °C, а максималните 29 °C

слаб северен вятър със скорост 4 km/ч