Времето
в
Кападокия

-1 °C

Слаб снеговалеж

вятър 19 км/ч

2021-01-18 -7 | -1 °C
2021-01-19 -10 | -4 °C
2021-01-20 -11 | -5 °C
2021-01-21 -10 | -2 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e -1 °C

Максималната температура за ДНЕС е 5 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от -1 °C

западен вятър със скорост 19 km/ч