Времето
в
Кападокия

-5 °C

Частична облачност

вятър 15 км/ч

2023-02-09 -16 | -4 °C
2023-02-10 -18 | -4 °C
2023-02-11 -18 | -6 °C
2023-02-12 -16 | -4 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e -5 °C

Максималната температура за ДНЕС е -5 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от -4 °C

западен вятър със скорост 15 km/ч