Времето
в
Кападокия

9 °C

Ясно

вятър 7 км/ч

2022-05-29 13 | 30 °C
2022-05-30 16 | 33 °C
2022-05-31 15 | 32 °C
2022-06-01 11 | 30 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 9 °C

Максималната температура за ДНЕС е 27 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 30 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 11 °C, а максималните 30 °C

слаб източен вятър със скорост 7 km/ч