Времето
в
Кападокия

19 °C

Частична облачност

вятър 0 km/ч

2018-05-24 14 | 25 °C
2018-05-25 13 | 27 °C
2018-05-26 13 | 27 °C
2018-05-27 16 | 28 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 19 °C

Максималната температура за ДНЕС е 25 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 25 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 16 °C, а максималните 28 °C