Времето
в
Кападокия

16 °C

Частична облачност

вятър 24 km/ч

2019-09-16 14 | 20 °C
2019-09-17 13 | 23 °C
2019-09-18 12 | 27 °C
2019-09-19 13 | 29 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 16 °C

Максималната температура за ДНЕС е 22 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 20 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 13 °C, а максималните 29 °C

Сила на вятъра 24 km/ч NE