Времето
в
Кападокия

5 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 20 km/ч

2019-04-21 -3 | 5 °C
2019-04-22 -3 | 7 °C
2019-04-23 -1 | 12 °C
2019-04-24 2 | 16 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 5 °C

Максималната температура за ДНЕС е 7 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 5 °C

Сила на вятъра 20 km/ч NW