Времето
в
Кападокия

30 °C

Частична облачност

вятър 19 км/ч

2020-09-29 14 | 30 °C
2020-09-30 14 | 29 °C
2020-10-01 11 | 26 °C
2020-10-02 11 | 25 °CКлимат, времето и температури в Кападокия

Климатът в Кападокия е по-скоро степен. Големи са температурните разлики между ден и нощ. В момента в Кападокия температурата е


Температурата в момента в Кападокия e 30 °C

Максималната температура за ДНЕС е 30 °C.
Утре в Кападокия се очаква МАКСИМАЛНА температура от 30 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 11 °C, а максималните 25 °C

Сила на вятъра 19 km/ч WNW