Времето
на
Памуккале

33 °C

Частична облачност

вятър 6 км/ч

2020-07-06 18 | 37 °C
2020-07-07 19 | 36 °C
2020-07-08 16 | 32 °C
2020-07-09 16 | 33 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 33 °C

Максималната температура за ДНЕС е 37 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 37 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 16 °C, а максималните 33 °C

слаб северен вятър със скорост 6 km/ч