Времето
на
Памуккале

22 °C

Ясно

вятър 4 км/ч

2022-05-29 18 | 36 °C
2022-05-30 19 | 35 °C
2022-05-31 15 | 33 °C
2022-06-01 13 | 34 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 22 °C

Максималната температура за ДНЕС е 33 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 36 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 13 °C, а максималните 34 °C

Сила на вятъра 4 km/ч NE