Времето
на
Памуккале

22 °C

Разкъсана облачност

вятър 0 km/ч

2019-06-19 14 | 27 °C
2019-06-20 14 | 28 °C
2019-06-21 16 | 30 °C
2019-06-22 17 | 31 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 22 °C

Максималната температура за ДНЕС е 26 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 27 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 17 °C, а максималните 31 °C