Времето
на
Памуккале

23 °C

Ясно

вятър 19 km/ч

2019-09-16 16 | 27 °C
2019-09-17 17 | 30 °C
2019-09-18 18 | 32 °C
2019-09-19 15 | 30 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 23 °C

Максималната температура за ДНЕС е 24 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 27 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 15 °C, а максималните 30 °C

Сила на вятъра 19 km/ч NE