Времето
на
Памуккале

24 °C

Ясно

вятър 6 км/ч

2020-09-29 16 | 33 °C
2020-09-30 10 | 26 °C
2020-10-01 8 | 27 °C
2020-10-02 8 | 26 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 24 °C

Максималната температура за ДНЕС е 34 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 33 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 8 °C, а максималните 26 °C

Сила на вятъра 6 km/ч SW