Времето
на
Памуккале

22 °C

Ясно

вятър 9 км/ч

2022-10-05 4 | 22 °C
2022-10-06 4 | 22 °C
2022-10-07 5 | 21 °C
2022-10-08 11 | 19 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 22 °C

Максималната температура за ДНЕС е 26 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 22 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 11 °C, а максималните 19 °C

Сила на вятъра 9 km/ч NNW