Времето
на
Памуккале

-1 °C

Ясно

вятър 13 км/ч

2021-01-22 2 | 10 °C
2021-01-23 -2 | 10 °C
2021-01-24 1 | 13 °C
2021-01-25 3 | 12 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e -1 °C

Максималната температура за ДНЕС е 9 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 10 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 3 °C, а максималните 12 °C

източен вятър със скорост 13 km/ч