Времето
на
Памуккале

8 °C

Частична облачност

вятър 0 km/ч

2019-02-22 2 | 14 °C
2019-02-23 -3 | 12 °C
2019-02-24 5 | 10 °C
2019-02-25 5 | 10 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 8 °C

Максималната температура за ДНЕС е 14 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 14 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 5 °C, а максималните 10 °C