Времето
на
Памуккале

27 °C

Ясно

вятър 0 km/ч

2018-08-19 18 | 35 °C
2018-08-20 19 | 34 °C
2018-08-21 22 | 34 °C
2018-08-22 19 | 35 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 27 °C

Максималната температура за ДНЕС е 32 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 35 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 19 °C, а максималните 35 °C