Времето
на
Памуккале

7 °C

Частична облачност

вятър 0 km/ч

2018-12-11 -1 | 9 °C
2018-12-12 -3 | 5 °C
2018-12-13 -8 | 7 °C
2018-12-14 5 | 14 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 7 °C

Максималната температура за ДНЕС е 13 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 9 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 5 °C, а максималните 14 °C