Времето
на
Памуккале

11 °C

Ясно

вятър 7 км/ч

2021-04-17 9 | 28 °C
2021-04-18 12 | 26 °C
2021-04-19 11 | 23 °C
2021-04-20 6 | 19 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 11 °C

Максималната температура за ДНЕС е 23 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 28 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 6 °C, а максималните 19 °C

Сила на вятъра 7 km/ч WSW