Времето
на
Памуккале

-1 °C

Ясно

вятър 0 км/ч

2020-02-21 -2 | 6 °C
2020-02-22 -3 | 3 °C
2020-02-23 -6 | 8 °C
2020-02-24 3 | 14 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e -1 °C

Максималната температура за ДНЕС е 12 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 6 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 3 °C, а максималните 14 °C