Времето
на
Памуккале

23 °C

Ясно

вятър 7 км/ч

2024-07-15 18 | 35 °C
2024-07-16 19 | 36 °C
2024-07-17 20 | 37 °C
2024-07-18 21 | 39 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 23 °C

Максималната температура за ДНЕС е 35 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 35 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 21 °C, а максималните 39 °C

Сила на вятъра 7 km/ч NW