Времето
на
Памуккале

8 °C

Ясно

вятър 4 км/ч

2023-12-05 6 | 15 °C
2023-12-06 6 | 15 °C
2023-12-07 6 | 14 °C
2023-12-08 4 | 10 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 8 °C

Максималната температура за ДНЕС е 17 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 15 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 4 °C, а максималните 10 °C

слаб южен вятър със скорост 4 km/ч