Времето
на
Памуккале

0 °C

Частична облачност

вятър 24 км/ч

2023-02-09 -9 | 4 °C
2023-02-10 -7 | 6 °C
2023-02-11 -6 | 8 °C
2023-02-12 -5 | 10 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 0 °C

Максималната температура за ДНЕС е 3 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 4 °C

Сила на вятъра 24 km/ч ENE