Времето
на
Памуккале

11 °C

Ясно

вятър 9 км/ч

2020-04-04 5 | 22 °C
2020-04-05 7 | 23 °C
2020-04-06 10 | 18 °C
2020-04-07 5 | 15 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 11 °C

Максималната температура за ДНЕС е 14 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 22 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 5 °C, а максималните 15 °C

Сила на вятъра 9 km/ч ENE