Времето
на
Памуккале

7 °C

Ясно

вятър 0 km/ч

2019-11-19 11 | 21 °C
2019-11-20 6 | 19 °C
2019-11-21 9 | 21 °C
2019-11-22 11 | 19 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 7 °C

Максималната температура за ДНЕС е 20 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 21 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 11 °C, а максималните 19 °C