Времето
на
Памуккале

14 °C

Ясно

вятър 15 км/ч

2023-06-07 14 | 31 °C
2023-06-08 14 | 25 °C
2023-06-09 12 | 27 °C
2023-06-10 13 | 27 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 14 °C

Максималната температура за ДНЕС е 29 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 31 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 13 °C, а максималните 27 °C

източен вятър със скорост 15 km/ч