Времето
на
Памуккале

22 °C

Ясно

вятър 7 km/ч

2018-05-24 17 | 29 °C
2018-05-25 16 | 25 °C
2018-05-26 11 | 26 °C
2018-05-27 12 | 27 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 22 °C

Максималната температура за ДНЕС е 29 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 29 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 12 °C, а максималните 27 °C

слаб западен вятър със скорост 7 km/ч