Времето
на
Памуккале

7 °C

Частична облачност

вятър 33 km/ч

2019-04-21 -2 | 11 °C
2019-04-22 3 | 15 °C
2019-04-23 5 | 21 °C
2019-04-24 9 | 24 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 7 °C

Максималната температура за ДНЕС е 11 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 11 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 9 °C, а максималните 24 °C

Сила на вятъра 33 km/ч NNE