Времето
на
Памуккале

17 °C

Ясно

вятър 15 км/ч

2021-10-23 11 | 23 °C
2021-10-24 8 | 23 °C
2021-10-25 10 | 19 °C
2021-10-26 11 | 19 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 17 °C

Максималната температура за ДНЕС е 23 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 23 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 11 °C, а максималните 19 °C

източен вятър със скорост 15 km/ч