Времето
на
Памуккале

21 °C

Частична облачност

вятър 17 km/ч

2018-10-23 11 | 23 °C
2018-10-24 8 | 22 °C
2018-10-25 2 | 16 °C
2018-10-26 4 | 14 °CВремето на Памуккале

Времето на Памуккале онлайн. Прогноза за времето на Памуккале. 


Температурата в момента на Памуккале e 21 °C

Максималната температура за ДНЕС е 22 °C.
Утре на Памуккале се очаква МАКСИМАЛНА температура от 23 °C Следващите няколко дни се очаква промяна в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 4 °C, а максималните 14 °C

Сила на вятъра 17 km/ч SSE