театъра Перге, Анталия

Перге

Перге- на около18км. от Анталия. Била е дом на Хетите около1500 г.пр. Хр. На тази територия ще видите римски театър,огромен стадион и няколко улички с колони.