Каратай Медресе

Каратай Медресе

Каратай Медресе- религиозно училище в старият квартал на Анталия, "Калейчи". Слави се с необикновенната си каменна зидария.